ซีเอ็ม

แคลเซียมคาร์บอเนต ผสม แมกนีเซียมออกไซด์ วิตามินดี3 วิตามิน K ,Horstail powder และ คอปเปอร์ออกไซด์ สนับสนุนเสริมสร้างกระดูกและฟัน

เพิ่มเติม


รวม -
ประหยัดรวม -
  • Product Details

    แคลเซียมคาร์บอเนต ผสม แมกนีเซียมออกไซด์ วิตามินดี3 วิตามิน K ,Horstail powder และ คอปเปอร์ออกไซด์ สนับสนุนเสริมสร้างกระดูกและฟัน