ข้อกำหนดและเงื่อนไข Loyalty Program


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • การสั่งซื้อสินค้าจาก Loyalty Program จะมีการจัดส่งสินค้าโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้
 • การสมัครใหม่และดำรงสถานะของสมาชิก Loyalty Program จะต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำที่ 100LP ขึ้นไปต่อเดือน
 • นักธุรกิจจะต้องรักษายอด Loyalty Program 125LP ต่อเนื่อง 2 เดือน เพื่อรับสินค้าสมนาคุณประจำเดือน
 • กรณีเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า Loyalty Program จะต้องทำการเปลี่ยนก่อนวันจัดส่งอย่างน้อย 3 วัน
 • นักธุรกิจสามารถสั่งซื้อและเลือกวันจัดส่งสินค้า Loyalty Program ได้ภายในวันที่ 1-20 ของเดือนเท่านั้น (กรณีติดวันหยุดหรือวันปิดทำการบริษัท นักธุรกิจต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้า)
 • จะมีการคิดคะแนน ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งออกไปแล้วเท่านั้น กรณีที่มีการคืนสินค้า ระบบจะหักคะแนนคืนภายหลัง
 • กรณีที่สินค้าไม่ถูกจัดส่งออกไปทุกกรณี หรือมีการคืนสินค้าภายหลัง มากกว่า 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน (นับจากเดือนที่สมัคร) คะแนนที่มีอยู่เดิมทั้งหมด จะถูกหักออกจากระบบ และต้องทำการสมัครเข้า Loyalty Program ใหม่อีกครั้ง
 • กรณีที่นักธุรกิจขาดการสั่งซื้อ 2 เดือนติดต่อกัน การเป็นสมาชิก Loyalty Program จะสิ้นสุด โดยคะแนนที่มีอยู่เดิมทั้งหมด จะถูกตัดออกจากระบบ และนักธุรกิจจะต้องรออีกหนึ่งเดือนหลังจากสิ้นสุดการเป็นสมาชิก Loyalty Program จึงจะสามารถสมัครสมาชิก Loyalty Program ใหม่อีกครั้งได้
 • กรณีนักธุรกิจยกเลิกการเป็นสมาชิก Loyalty Program คะแนนที่มีอยู่เดิมทั้งหมดจะถูกตัดออกจากระบบ นักธุรกิจจะต้องรออีก 90 วันนับจากวันที่มีการสั่งซื้อ Loyalty Program ครั้งสุดท้าย จึงจะสามารถสมัครสมาชิก Loyalty Program ใหม่อีกครั้งได้
 • สามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 75 LPต่อเดือน ยกเว้นนักธุรกิจหรือลูกค้าใหม่ จะได้รับคะแนน 100 LP เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 400 LPขึ้นไปในเดือนแรก
 • นักธุรกิจและลูกค้าปัจจุบันสามารถเริ่มแลกสินค้าได้ หลังจาก 60 วัน นับจากวันแรกของการจัดส่งสินค้า Loyalty Program
 • นักธุรกิจหรือลูกค้าใหม่สามารถเริ่มแลกสินค้าได้ หลังจาก 60 วัน นับจากวันแรกของการจัดส่งสินค้า Loyalty Program
 • นักธุรกิจหรือลูกค้าใหม่ จะได้รับคะแนนจากยอดรวมการสั่งซื้อในเดือนแรก แต่หลังจากนั้นในเดือนต่อๆไป จะคิดคะแนนเฉพาะการสั่งซื้อ Loyalty Program เท่านั้น (1 ใบสั่งซื้อต่อเดือน)
 • ไม่สามารถนำคะแนน Loyalty Point มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีนำคะแนนมาแลกสินค้า จะต้องแลกเป็นสินค้าราคาปกติเท่านั้น ไม่สามารถแลกเป็นชุดสินค้าโปรโมชั่นได้
 • นักธุรกิจสามารถทำรายการแลกสินค้าได้ทีโทร 02-118-9999 หรือเข้าระบบที่ thailand.4life.com
 • คะแนน Loyalty Point ที่ได้รับในแต่ละเดือน จะมีอายุ 12 เดือนเท่านั้น
 • เมื่อมีการแลกสินค้า นักธุรกิจจะได้รับสินค้าพร้อมกับการสั่งซื้อสินค้า Loyalty Program ในครั้งถัดไป
 • สินค้าที่ได้รับจากการแลกคะแนน Loyalty Point ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
 • จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 155 บาทของการแลกสินค้าในแต่ละครั้ง
 • จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับการแลกสินค้าบางรายการ
 • นักธุรกิจจะต้องรับผิดชอบภาษีที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการแลกสินค้ามากกว่ามูลค่ายอดการสั่งซื้อสินค้า Loyalty Program (ต่อใบเสร็จ)
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ไม่ร่วมกับการสั่งซื้อที่มีการแลกสินค้า
 • สินค้าที่ได้รับจากการแลกคะแนน Loyalty Point จะไม่มีคะแนน LP
 • หากท่านต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าจาก Loyalty Program กรุณาติดต่อ บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 02-118-9999