การสมัครและการสั่งซื้อ Loyalty Program


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • นักธุรกิจต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร Loyalty Program เพื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรม
 • การสั่งซื้อสินค้าจาก Loyalty Program จะมีการจัดส่งสินค้าโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้.
 • การสมัครใหม่และดำรงสถานะของสมาชิก Loyalty Program จะต้องมียอดสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำที่ 100LP ขึ้นไปต่อเดือน
 • กรณีเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าหรือแลกรับสินค้า Loyalty Program จะต้องทำการเปลี่ยนก่อนวันจัดส่งอย่างน้อย 3 วัน
 • นักธุรกิจสามารถสั่งซื้อและเลือกวันจัดส่งสินค้า Loyalty Program ได้ภายในวันที่ 1-20 ของเดือนเท่านั้น และได้รับสิทธิ์เพียงเดือนละ 1 ครั้ง/ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น (กรณีติดวันหยุดหรือวันปิดทำการบริษัท นักธุรกิจต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้า)
 • ผู้เข้าร่วม Loyalty Program จะถูกยกเลิกการลงทะเบียน Loyalty Program โดยอัตโนมัติ หากไม่มีคะแนน LP จากการสั่งซื้อสินค้า Loyalty Program ต่อเนื่องติดต่อกัน 4 เดือน แต่ยังคงสามารถที่จะกลับมาลงทะเบียนเข้าร่วม Loyalty Program ได้ทุกเมื่อ และคะแนน Loyalty จะไม่มีวันหมดอายุ

 • การรับคะแนน Loyalty Point
 • นักธุรกิจที่สมัครสมาชิกใหม่รับสิทธิ์คำนวนคะแนน Loyalty จากทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อในเดือนแรกที่สมัคร เมื่อยื่นใบสมัคร Loyalty ภายในสิ้นเดือนถัดไป หากยื่นหลังจากนี้จะคำนวนเฉพาะคะแนนของเดือนที่ยื่นใบสมัคร Loyalty เดือนนั้นๆเท่านั้น
 • คำนวน 15 % จากคะแนน LP ในใบสั่งซื้อ Loyalty Program เดือนละ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น
 • รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 75 LP ต่อเดือน
 • คะแนนจะคำนวนเฉพาะในกรณีที่สินค้าได้ถูกจัดส่งออกไปแล้วเท่านั้น กรณีที่มีการคืนสินค้า ระบบจะหักคะแนนคืนภายหลัง
 • คะแนนไม่มีวันหมดอายุ
 • ไม่สามารถนำ Loyalty Point มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้

 • การแลกรับสินค้า
 • นำคะแนน Loyalty Point มาแลกรับเป็นสินค้ารายชิ้น ราคาปกติเท่านั้น ไม่สามารถแลกเป็นชุดโปรโมชั่นได้
 • หากต้องการใช้คะแนนแลกสินค้า จะต้องแลกพร้อมกับการสั่งซื้อออเดอร์ Loyalty ตั้งแต่วันที่ 1-19 โดยสินค้าที่แลกทั้งหมดต้องไม่เกินยอดเงินที่ต้องชำระเงินในใบสั่งซื้อนั้น
 • กรณีนักธุรกิจหรือลูกค้าใหม่ สามารถเริ่มนำคะแนนมาแลกสินค้าได้หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร Loyalty
 • หากนำคะแนนสะสม Loyalty Point มาแลกจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 155 บาท/ครั้ง พร้อมค่าธรรมเนียมพิเศษต่อชิ้น ในกรณีทีแลกสินค้า ดังนี้
 • 385 บาท สำหรับการแลก RioVida 2 ขวด, PRO-TF และ NUTRASTART (คิดแยกแต่ละรายการ)
 • 192.50 บาท สำหรับการแลก Riovida 1 ขวด
 • 192 บาท สำหรับการแลก Riovida Stix
 • สินค้าที่ได้รับจากการแลกคะแนน Loyalty Point มาแลกจะไม่มีคะแนน LP และไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
 • นักธุรกิจสามารถทำรายการแลกสินค้าได้ที่โทร 02-328-3610 หรือเข้าระบบที่ https://thailand.4life.com
 • นักธุรกิจจะต้องรับผิดชอบภาษีที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการแลกสินค้ามากกว่ามูลค่ายอดการสั่งซื้อสินค้า Loyalty Program (ต่อใบเสร็จ)

 • การรับสินค้าสมนาคุณฟรี
 • หากนักธุรกิจรักษายอด Loyalty Program 125LP ในเดือนใด จะรับสินค้าสมนาคุณของเดือนนั้นได้ในครั้งถัดไปที่สั่งซื้อออเดอร์ Loyalty Program 125LP (โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นเดือนถัดไปเท่านั้น)
 • สินค้าสมนาคุณฟรีที่ได้รับ ไม่มีคะแนน LP
 • สินค้าสมนาคุณไม่สามารถแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากเป็นการกำหนดโดยสำนักงานใหญ่
 • สินค้าสมนาคุณที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี

 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบ
 • นักธุรกิจสามารถเลื่อนการสั่งซื้อ Loyalty Program ได้
 • หากท่านต้องการเลื่อน , แก้ไข หรือยกเลิก การสั่งซื้อสินค้าจาก Loyalty Program สามารถติดต่อ บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ เบอร์ 02-328-3610