เพรสซิเดนคลับ

กลุ่มหุ้นส่วนธุรกิจแถวหน้าของ 4ไล้ฟ์

เคารพ - เชื่อมั่น - สร้างแรงบันดาลใจ

สมาชิกของเพรสซิเด้น คลับ ช่วยกำหนดมาตรฐานความเป็นเลิศภายในบริษัท สมาชิกในกลุ่มมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญภายในองค์กรของพวกเขา สร้างแรงบันดาลใจให้หุ้นส่วนนักธุรกิจ 4ไล้ฟ์นับพันเพื่อสร้างความก้าวหน้าแบบเดียวกันในกลุ่มของตนเอง สมาชิกเพลิดเพลินไปกับรางวัลสุดพิเศษรวมถึงของขวัญ, การประกาศเกียตริคุณบนเวทีและโบนัสเงินสด

Robert W. Robertson, Jr., M.D.
Tennessee, US
Rolando Sanchez & Zaida Morales
Puerto Rico, US
Romy Chavez Parada
Bolivia
Ruth Flórez De Bermúdez
Emerging Market
Sabino Castañeda & Abigail Quiñones
Mexico
Sara Delgado
Ecuador
Sarai Jacobs Muñoz
Spain
Sibylle Weizenhöfer
Germany
Tiffany Carnal
Kentucky, US
Victor E. Vértiz & Rocío Rojas
Peru
Yoo Chang Jun
South Korea
1 2 3 4