เพรสซิเดนคลับ

กลุ่มหุ้นส่วนธุรกิจแถวหน้าของ 4ไล้ฟ์

เคารพ - เชื่อมั่น - สร้างแรงบันดาลใจ

สมาชิกของเพรสซิเด้น คลับ ช่วยกำหนดมาตรฐานความเป็นเลิศภายในบริษัท สมาชิกในกลุ่มมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญภายในองค์กรของพวกเขา สร้างแรงบันดาลใจให้หุ้นส่วนนักธุรกิจ 4ไล้ฟ์นับพันเพื่อสร้างความก้าวหน้าแบบเดียวกันในกลุ่มของตนเอง สมาชิกเพลิดเพลินไปกับรางวัลสุดพิเศษรวมถึงของขวัญ, การประกาศเกียตริคุณบนเวทีและโบนัสเงินสด

Ángel Molina & Ivelisse López
Puerto Rico, US
Àngels Muñoz Estape
Spain
Dave & Gabriela Daughtrey
California, US
Dr. Herminio Nevárez
Puerto Rico, US
Dr. Jase & Dr. Jinsun Khyeam
South Korea
Esdras & Rosa Cabrera
Dominican Republic
Esthela Carpio Rodas & Galo Celi
Ecuador
Ileana & Hugo Johnson
California, US
Iván Rodríguez
Texas, US
Jeff & Michelle Altgilbers
Tennessee, US
Juan & Damaris Rosado
Florida, US
Miguel Bermúdez Marín
Puerto Rico, US
Yadira Olivo
Puerto Rico, US