กลับ

Gold

ความเป็นผู้นำที่ผ่านการทดสอบ

โกลด์เหล่านี้ทำคุณสมบัติในช่วง 36 เดือนที่ผ่านมา
Jacqueline Destre & Carlos Bercellesi
Bolivia
Jeanny Serra & Manny López
Puerto Rico, US
Jessica Azimi
California, US
Joel Lara & Elva Santa Cruz De Lara
Bolivia
Joel Rivera & Jennifer Martínez
Florida, US
José & Odalis Cuevas
New York, US
José Alberto & Sandra Rivera Nova
Mexico
José Luis & Maria Martínez
Dominican Republic
José Martín & Zoraida Rosado
Florida, US
Juan & Ana Cruz
California, US
Juan & Elsa Tamayo
Oregon, US
Jung Kwang Rye
South Korea
Kim Ferguson
Arizona, US
Kim Jong Won
South Korea
Kim Ye Won
South Korea
Kim Yeon Jin
South Korea
Kim Young Ran & Kim Jang Hee
South Korea
Larisa Isakova & Dmitriy Isakov
Emerging Market
Leo & Jordanna Espinosa
California, US
Liya Alekseeva
Russia
Lorena Daza Castillo & Dr. Armando Segovia
Ecuador
Lourdes García
Puerto Rico, US
Luisa Lopez-Sanchez
California, US
Ma Seong Ok
South Korea
Magdaly Chilo Justiniano & Freddy Chávez
Bolivia