กลับ

Gold Elite

การกำหนดมาตรฐานใหม่แห่งความสำเร็จของหุ้นส่วนธุรกิจ

โกลด์์ อีลิทเหล่านี้ผ่านคุณสมบัติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
Agung Dwija Saputra
Indonesia
Alfonso Acero & Lina María Orrego
Colombia
Giovanni Perotti
Colombia
Mas Ryandi & Kenny Kanita
Indonesia
Olenia Sullivan
Tennessee, US