กลับ

Gold Elite

การกำหนดมาตรฐานใหม่แห่งความสำเร็จของหุ้นส่วนธุรกิจ

โกลด์์ อีลิทเหล่านี้ผ่านคุณสมบัติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
Liya Alekseeva
Russia
Aleksey Egorov
Russia
Alfonso Acero & Lina María Orrego
Colombia
Ruth Flórez De Bermúdez
Emerging Market
José Luis & Maria Martínez
Dominican Republic
Giovanni Mario Perotti Ruiz
Colombia
Olenia Sullivan
Tennessee, US
Agung Dwija Saputra
Indonesia
Mas Ryandi & Kenny Kanita
Indonesia