กลับ

Silver

สร้างนิวไฮใหม่และสร้างสะพานสู่ความสำเร็จ

ซิลเวอร์เหล่านี้ผ่านการรับรองในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
Alfred Gordon Purba & Stephanie Bella Sihombing
Indonesia
Bety Meneses Ortega
Mexico
Carlos Carrillo & Cristina Angarita
Colombia
Christanto
Indonesia
Dr. Amenla Walling
India
Dra. Vilma A. Gonzales Romero
Emerging Market
Frank L. Uy Tesy
Philippines
Lili Sofia Rani & Junda Maulana
Indonesia
Lina Chandra
Indonesia
Manuel Francisco Daza & Maria C. Da Silva Daza
Emerging Market
Martina Hanten
Germany
Rajendra Yadav
India
Stephanin Priskilla Zen & Ronalita T.K.
Indonesia
Vima Kusuma Dewi
Indonesia
Yusianti
Indonesia