งานศึกษาวิจัยและผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

งานศึกษาวิจัยและผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
คัดลอก URL

งานศึกษาวิจัยที่โดดเด่น

4Life Transfer Factorได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ภายใน 2 ชั่วโมง เรียนรู้เพิ่มเติม

4Life Transfer Factor

ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเผยแพร่

 • การประเมินความปลอดภัยสำหรับการใช้ 4Life Transfer Factor ในระยะยาว โดยใช้การศึกษาที่หลากหลายที่แนะนำโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล (Safety assessment of long-term use of 4Life Transfer Factor using a variety of studies recommended by regulatory authorities.) เรียนรู้เพิ่มเติม
 • คุณประโยชน์ต่างๆ ของ Transfer Factor ต่อระบบภูมิคุ้มกัน* (Beneficial impact of various compositions of transfer factors on the immune system.*) เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ผลลัพธ์เชิงบวกของน้ำนมเหลืองของวัวและ Transfer Factor ที่ได้มาจากไข่ ตอนที่ 1: การปรับภูมิคุ้มกันแบบไม่เฉพาะเจาะจง* (Positive effects of cow colostrum and egg-derived transfer factors Part 1: Non-specific immunomodulation.)* เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ผลลัพธ์เชิงบวกของน้ำนมเหลืองของวัวและ Transfer Factor ที่ได้มาจากไข่ ตอนที่ 2: การปรับภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อแอนติเจน*(Positive effects of cow colostrum and egg-derived transfer factors Part 2: Antigen-specific immunomodulation.)* เรียนรู้เพิ่มเติม
 • การพัฒนาวิธีการทางภูมิคุ้มกันเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ 4Life Transfer Factor ต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ* (Development of an immunological method to evaluate the efficacy of 4Life Transfer Factor against health threats.*) เรียนรู้เพิ่มเติม

งานศึกษาวิจัยของบุคคลที่ 3

 • การประเมินความปลอดภัยของการรับประทาน 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula และ 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula ปริมาณสูงเพียงครั้งเดียว (Safety assessment of a single oral high-dose of 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula and 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula.) เรียนรู้เพิ่มเติม
 • 4Life Transfer Factor ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ภายใน 2 ชั่วโมง (4Life Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within two hours.) เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ปริมาณที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค* ของ 4Life Transfer Factor® และ Chewable Tri-Factor® (Measuring how much 4Life Transfer Factor® Chewable Tri-Factor® formula is safe for consumption.*) เรียนรู้เพิ่มเติม
 • 4Life Transfer Factor ยับยั้งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานมากเกินไป* (4Life Transfer Factor suppresses an overactive immune response.*) เรียนรู้เพิ่มเติม

งานศึกษาวิจัยภายในองค์กร

 • การศึกษานำร่องเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการวัดระดับ IgA ในน้ำลายของมนุษย์ (Pilot study to assess the effectiveness of a user-friendly instrument in quantifying IgA in human saliva.) เรียนรู้เพิ่มเติม
 • การศึกษานำร่องเพื่อสร้างช่วงปกติของ IgA ในน้ำลายโดยใช้เครื่องมือใหม่ที่ใช้งานง่ายสำหรับมนุษย์ (Pilot study to obtain a normal range of salivary IgA by using a new, user-friendly instrument for humans.) เรียนรู้เพิ่มเติม
 • 4Life Transfer Factor สามารถปรับระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของเฮลเปอร์ทีเซลล์ได้อย่างไร (How 4Life Transfer Factor can modulate the immune system and Helper T Cell activity.) เรียนรู้เพิ่มเติม
 • IgA ของน้ำลายในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีจะเพิ่มขึ้นด้วย 4Life Transfer Factor (Salivary IgA in healthy adults is increased by 4Life Transfer Factor.) เรียนรู้เพิ่มเติม
 • การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์การฆ่าเซลล์ k562 โดยอาศัย pbmc โดยน้ำนมเหลืองของวัว* (Method development for the analysis of pbmc-mediated killing of k562 cells by bovine colostrum*.) เรียนรู้เพิ่มเติม

การอ้างอิงของเภสัชกรแบบดิจิทัล

 • คำอธิบายผลิตภัณฑ์ Transfer Factor และประโยชน์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือตลอดมา เรียนรู้เพิ่มเติม

4Life Transfer Factor Collagen

ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเผยแพร่

 • บทความเกี่ยวกับส่วนผสมธรรมชาติที่มีประโยชน์สำหรับผิว (A review article on natural ingredients that can benefit the skin.)* เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ประสิทธิภาพของ 4Life Transfer Factor Collagen ต่อความชุ่มชื้นของผิว ความกระชับ และริ้วรอยในการศึกษาทางคลินิก 84 วันและการทำงานของเทโลเมอเรสในการศึกษาในหลอดทดลอง (Efficacy of 4Life Transfer Factor Collagen on skin hydration, firmness, and wrinkles in an 84-day clinical study and telomerase activity in an in vitro study.)* เรียนรู้เพิ่มเติม

การศึกษาวิจัยของบุคคลที่ 3

 • การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า 4Life Transfer Factor Collagen ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิว ความกระชับ รวมถึงริ้วรอยและริ้วรอยในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี (Clinical study shows 4Life Transfer Factor Collagen improves skin hydration, firmness, and fine lines and wrinkles in healthy adults.*) เรียนรู้เพิ่มเติม

PRO-TF

ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเผยแพร่

 • การศึกษาในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลของส่วนผสม PRO-TF ต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ, ความอยากอาหาร, และการเผาผลาญไขมันที่ได้รับการประเมินแล้ว*(Laboratory study that evaluated the effects of PRO-TF ingredients on markers of muscle growth, appetite, and fat metabolism.*) เรียนรู็เพิ่มเติม
 • การศึกษาในห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบการดูดซึมกรดอะมิโนจากเวย์โปรตีนแบบไฮโดรไลซ์กับเวย์โปรตีนเข้มข้น*(Laboratory study comparing amino acid absorption from hydrolyzed versus concentrated whey protein.*) เรียรู้เพิ่มเติม

Renuvo

ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเผยแพร่

 • ผลของ Renuvo ต่อการแสดงออกของตัวบ่งชี้ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในขณะที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและมีน้ำตาลสูง*(Effects of Renuvo on the expression of oxidative stress markers while eating a high-fat, high-sugar diet.*) เรียนรู้เพิ่มเติม