ตำแหน่ง 4Life และการทำคุณสมบัติ


แอสโซซิเอต

 • มีปริมาณยอดซื้อ 100 (PV) ในแต่ละเดือน *
 • มีลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 1 ราย (ต้องเป็นลูกค้าชั้นติดตัว)

บิวเดอร์

 • ปริมาณยอดซื้อ 100 (PV) ในแต่ละเดือน *
 • มีลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 3 รายด้วยยอดซื้อ 100 (PV) ในแต่ละเดือน (ต้องเป็นลูกค้าชั้นติดตัว)

บิวเดอร์ อีลิท

 • มีปริมาณยอดซื้อ 100 (PV) ในแต่ละเดือน *
 • มีลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 3 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (ต้องเป็นลูกค้าชั้นติดตัว)
 • มีคะแนน 3 ชั้นรายเดือน 1,000 LP

ไดมอนด์

 • มีปริมาณยอดซื้อ 100 (PV) ในแต่ละเดือน *
 • มีลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 6 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนน 3 ชั้นรายเดือน 3,000 LP

ไดมอนด์ อีลิท

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 6 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • คะแนนสามชั้นรายเดือน 5,000 LP. **
 • มี 2 ขาที่แยกจากกันด้วย Builder Elite ***

เพรสซิเดนท์เชี่ยล

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 8 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนนสามชั้นรายเดือน 10,000 LP. **
 • มี 2 ขาที่แยกจากกันด้วย Diamond ***

บรอนซ์

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 10 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนนสามชั้นรายเดือน 20,000 LP. **
 • มี 2 ขาที่แยกจากกันด้วย Presidential *** 

บรอนซ์ อีลิท

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 10 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนน 3 ชั้นรายเดือน 20,000 LP. **
 • มี 3 ขาที่แยกจากกันด้วย Presidential **
 • คะแนนรายเดือน Organizational Volume (OV) of 50,000

ซิลเวอร์

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 10 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนนสามชั้นรายเดือน 20,000 LP. **
 • มี 3 ขาที่แยกจากกันด้วย Bronze ***
 • มีคะแนนรายเดือน Organizational Volume (OV) of 100,000

ซิลเวอร์ อีลิท

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 10 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนนสามชั้นรายเดือน 20,000 LP. **
 • มี 3 ขาที่แยกจากกันด้วย Bronze ***
 • มีคะแนนรายเดือน Organizational Volume (OV) of 175,000

โกลด์

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 12 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนนสามชั้นรายเดือน 20,000 LP. **
 • มี 3 ขาที่แยกจากกันด้วยคะแนน 50,000 OV และต้องมีคุณสมบัติ Bronze ***
 • มีคะแนนรายเดือน Organizational Volume (OV) of 250,000

โกลด์ อีลิท

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 12 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนนสามชั้นรายเดือน 20,000 LP. **
 • มี 3 ขาที่แยกจากกันด้วยคุณสมบัติ Silver ***
 • มีคะแนนรายเดือน Organizational Volume (OV) of 500,000

แพลทินัม

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 12 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนนสามชั้นรายเดือน 20,000 LP. **
 • มี 3 ขาที่แยกจากกันด้วยคุณสมบัติ Gold ***
 • มีคะแนนรายเดือน Organizational Volume (OV) of 1,000,000

แพลททินั่ม อิลิท

 • 100 PV ต่อเดือน *
 • ลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือหุ้นส่วนธุรกิจติดตัว 12 รายโดยมีคะแนน 100 PV ต่อเดือน (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นชั้นติดตัว)
 • มีคะแนนสามชั้นรายเดือน 20,000 LP. **
 • มี 3 ขาที่แยกจากกันด้วยคุณสมบัติ Gold Elite ***
 • มีคะแนนรายเดือน Organizational Volume (OV) of 2,000,000

ใช้เงินในพูลโบนัสเงินสดของเรา

Premier Pool

บรอนซ์ผ่าน โกล์ดอีลิท

ช่วงเวลาที่ทำคุณสมบัติ บริษัทใช้ 2% ของ LP ของ ในการสร้าง Premier Pool ซึ่งเป็นโบนัสเงินสดที่แบ่งออกเป็นหุ้นส่วนธุรกิจมีคุณสมบัติ หุ้นส่วนธุรกิจมีคุณสมบัติในระดับ Bronze ผ่าน Gold Elite และรับส่วนแบ่งของพูล ยิ่งอันดับของคุณสูงเท่าไหร่คุณก็จะได้รับหุ้นมากขึ้นเท่านั้น

Platinum Pool

หลักการเดียวกันนี้ใช้กับ Platinum Pool ของเรา บริษัทใช้1% ของ LP ในการสร้างพูลนี้ - พูลโบนัสเงินสดที่แบ่งระหว่าง Platinum และ Platinum Elites

รับชมวิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายตำแหน่ง 4 ไล้ฟ์

* Principal Volume (PV): LP คือคะแนนรวมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อเพื่อบริโภคหรือขายเพื่อผลกำไรจากการขายปลีกและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อในบัญชี MyShop ของคุณ

** โดยไม่ต้องบีบอัด

*** ขาจะต้องแยกจากกันและมีหุ้นส่วนธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งรายในอันดับที่ระบุหรือสูงกว่า หุ้นส่วนธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่จำเป็นต้องเป็นแนวหน้า

†ต้องได้รับอันดับ Silver Elite อย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจะมีคุณสมบัติเป็น Gold