กลับ

Silver Elite

ตัวอย่างของการริเริ่มที่พยายามและเป็นจริง

ซิลเวอร์ อีลิทเหล่านี้ผ่านคุณสมบัติในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
Carmen Cardenas
California, US
Carmen Madge
Peru
Dr. Pedro Torres
New York, US
Gu Kyung Hoe & Choi Hee Jin
South Korea
Lidia Tulisiak
California, US
Lim Bee Hoon
Malaysia
Mauricio Vivas & Gloria Gómez De Vivas
Colombia
Monika Ribi
Switzerland
Muhamad Iqbal
Indonesia
Nam Hyun Soon
South Korea
Rafael Acosta Trujillo & Diana Marcela Zabaleta Borja
Colombia
Ratih Damayani
Indonesia
Sabine Tönjes
Switzerland
Sukoriah Bt Abdul Wahab
Malaysia
Suntari Catur Wulandari
Indonesia
Swandi
Indonesia
Yetoli Swu
India