กลับ

Gold

ความเป็นผู้นำที่ผ่านการทดสอบ

โกลด์เหล่านี้ทำคุณสมบัติในช่วง 36 เดือนที่ผ่านมา
Manny Koh
Philippines
Marina Aryaeva
Russia
Marina Kruchinina
Russia
Maris Dreimanis
Latvia
Martha Fajardo & Jairo Beltrán
Texas, US
Martha Isabel Acero
North Carolina, US
Martinus Rudy Tjandra
Indonesia
Michele Del Negro & Zoila Yabar
Peru
Muhammad Nur Ali
Indonesia
Nadezhda Kutuzova & Leonid Kutuzov
Russia
Nansly Murcia & Milton Mariño
Colombia
Nathaniel Lowe & Jamileth De Lowe
Panama
Nelly Alfaro Morales
Mexico
Nidia Pinzón López
United Kingdom
Park Eun Kyeong
South Korea
Park In Ja
South Korea
Rafaela Santiago
Florida, US
Ramos Sahala Sihombing
Indonesia
Ranny Marrero & Ivelysse Robles Nieves
Puerto Rico, US
Renaldo & Lymari Sánchez
California, US
Rigoberto Carrion
Florida, US
Rob Robertson, III
Tennessee, US
Robert W. Robertson, Jr., M.D.
Tennessee, US
Rolando Sanchez & Zaida Morales
Puerto Rico, US
Romy Chavez Parada
Bolivia