4Life ได้รับสิทธิบัตรสำหรับ RioVida®

4Life ได้รับสิทธิบัตรสำหรับ RioVida<sup>&reg;</sup>
คัดลอก URL
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2024, ณ ซอลต์เลกซิตี้ รัฐยูทาห์, สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO) ได้มอบสิทธิบัตรให้กับ 4Life สำหรับ RioVida®

ดร. เบรนต์ วอห์น หัวหน้านักประดิษฐ์ด้านสิทธิบัตร กล่าวว่า “สิทธิบัตรนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดดเด่นกว่าอาหารเสริมอื่นๆ สิทธิบัตรนี้ได้เพิ่มใน RioVida ของเรา ในขณะที่เราพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรักษานวัตกรรมของเราด้วยสิทธิบัตรเพิ่มเติม และปกป้องการทำงานหนักกับความทุ่มเทของเรา"”

สิทธิบัตร 11,857,593 เป็นสิทธิบัตรที่คุ้มครอง “ผลิตภัณฑ์อาหารทางโภชนเภสัชด้วย เมทริกซ์ที่เป็นของแข็งและของเหลวที่รวมกันเป็นเจล ผลิตภัณฑ์อาหารโภชนเภสัชอาจมีสารปรับภูมิคุ้มกัน เช่น ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ และ/หรือสารปรับภูมิคุ้มกันนาโนแฟรกชั่น ส่วนประกอบของผลไม้ เช่น อาซาอี อาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารทางโภชนาการ”

สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 11,857,593 เข้าร่วมกับบริษัทที่รวบรวมสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศมากกว่า 80 ฉบับที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ 4Life และโดยการขยายและทำให้หุ้นส่วนธุรกิจ 4Life มีความแตกต่าง บริษัทยังมีสิทธิบัตรหลายสิบฉบับที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อปกป้องนวัตกรรมของ 4Life ในอนาคต

4Life เป็นบริษัทภูมิคุ้มกันแห่งแรกที่นำการวิจัย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ออกสู่ตลาดและมีสำนักงานในหลายประเทศเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลก

For more information:
Calvin Jolley
Vice President Corporate Communications
4Life Research
[email protected]