ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 4Life Transfer Factor

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ  4Life Transfer Factor
คัดลอก URL

ผลการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ ในออสติน เจอร์นัล ออฟ คลินิกพยาธิวิทยา Austin Journal of Clinical Pathology เป็นวารสารแบบ open access ที่มีการทบทวนโดย peer-reviewed ซึ่งตีพิมพ์การพัฒนาล่าสุดใน Clinical Pathology

บทความนี้มีชื่อว่า “ผลกระทบของภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อแอนติเจนของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์” การศึกษานี้เขียนขึ้นโดย Dr. Vetvicka ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Louisville การศึกษาได้ดำเนินการที่ Medgaea Life Sciences Institute ซึ่งเป็นห้องทดลองอิสระของบุคคลที่สามที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม นักวิจัยมุ่งไปที่วิธีที่น้ำนมเหลืองและทรานเฟอร์แฟกเตอร์ที่ได้จากไข่แดงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

ย่อหน้าสุดท้ายของบทความกล่าวว่า "โดยสรุป เราพบหลักฐานว่าผลของการเสริมด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งกิ่งก้านของเซลล์และร่างกาย เห็นได้ชัดว่านมน้ำเหลืองและ หรือทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ที่ได้จากไข่มีศักยภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่น่าสนใจและมาก การปรับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันนี้อาจใช้ในการกระตุ้นปฏิกิริยาการป้องกันได้” ผลการศึกษาพบว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์เหล่านี้มีศักยภาพอย่างมากในการปรับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันจำเพาะ*

หนึ่งในสามเสาหลักของ 4ไล้ฟ์ คือวิทยาศาสตร์ เราภูมิใจในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ของเรา การศึกษานี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลงรัก 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์!

ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์! วันนี้!

*ข้อความข้างต้นยังไม่ได้รับการประเมินจากองค์การอาหารและยา ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีจุดมุ่งหมายในการใช้งานเพื่อวินิจฉัย บรรเทาอาการ รักษา หรือป้องกันโรค