กลับ

Gold Elite

การกำหนดมาตรฐานใหม่แห่งความสำเร็จของหุ้นส่วนธุรกิจ

โกลด์์ อีลิทเหล่านี้ผ่านคุณสมบัติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
Rob Robertson, III
Tennessee, US
Aleksey Egorov
Eurasia
Alfonso Acero & Lina María Orrego
Colombia
Ruth Flórez De Bermúdez
Emerging Market
José Luis & Maria Martínez
Dominican Republic
Giovanni Perotti
Colombia
Agung Dwija Saputra
Indonesia
Olenia Sullivan
Tennessee, US
Mas Ryandi & Kenny Kanita
Indonesia