กลับ

Silver

สร้างนิวไฮใหม่และสร้างสะพานสู่ความสำเร็จ

ซิลเวอร์เหล่านี้ผ่านการรับรองในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
Pak Yeonbok
South Korea
Lili Sofia Rani & Junda Maulana
Indonesia
Lina Chandra
Indonesia
Rajendra Yadav
India
Martina Hanten
Germany
Carlos Carrillo & Cristina Angarita
Colombia
Dr. Amenla Walling
India
Frank L. Uy Tesy
Philippines
Alfred Gordon Purba & Stephanie Bella Sihombing
Indonesia
Christanto
Indonesia
Stephanin Priskilla Zen & Ronalita T.K.
Indonesia
Vima Kusuma Dewi
Indonesia
Yusianti
Indonesia
Manuel Francisco Daza & Maria C. Da Silva Daza
Emerging Market
Bety Meneses Ortega
Mexico