กลับ

Silver

สร้างนิวไฮใหม่และสร้างสะพานสู่ความสำเร็จ

ซิลเวอร์เหล่านี้ผ่านการรับรองในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
Bety Meneses Ortega
Mexico
Frank L. Uy Tesy
Philippines
Lim Bee Hoon
Malaysia
Manuel Francisco Daza & Maria C. Da Silva Daza
Emerging Market
Yetoli Swu
India