กลับ

Gold Elite

การกำหนดมาตรฐานใหม่แห่งความสำเร็จของหุ้นส่วนธุรกิจ

โกลด์์ อีลิทเหล่านี้ผ่านคุณสมบัติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
Giovanni Perotti
Colombia
Olenia Sullivan
Tennessee, US
Agung Dwija Saputra
Indonesia
Mas Ryandi & Kenny Kanita
Indonesia
Alfonso Acero & Lina María Orrego
Colombia