กลับ

Gold

ความเป็นผู้นำที่ผ่านการทดสอบ

โกลด์เหล่านี้ทำคุณสมบัติในช่วง 36 เดือนที่ผ่านมา
Sibylle Weizenhöfer
Germany
Dana & Mike Lombardi
Idaho, US
Carlos Rocha
Andorra
Liya Alekseeva
Russia
Angela Crist
Ohio, US
Tiffany Carnal
Kentucky, US
Nadezhda Kutuzova & Leonid Kutuzov
Russia
Aleksey Egorov
Russia
Ranny Marrero & Ivelysse Robles Nieves
Puerto Rico, US
José Alberto & Sandra Rivera Nova
Mexico
Lourdes García
Puerto Rico, US
José Martín & Zoraida Rosado
Florida, US
José Luis & Maria Martínez
Dominican Republic
Rigoberto Carrion
Florida, US
Dionny Recio
Dominican Republic
Hernán Santiago
Puerto Rico, US
Park In Ja
South Korea
Juan & Elsa Tamayo
Oregon, US
Claudia Vega
Colombia
Rob Robertson, III
Tennessee, US
Kim Jong Won
South Korea
Robert W. Robertson, Jr., M.D.
Kentucky, US
Marina Aryaeva
Russia
Marina Kruchinina
Russia
Erzhena Nazarova & Sergey Nazarov
Kazakhstan