วิธีจัดส่ง
- จัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express คำสั่งซื้อสินค้าก่อนเวลา 15.00 น. จะถูกดำเนินการจัดส่งสินค้าออกจากบริษัทภายในวัน คำสั่งซื้อสินค้าหลังเวลา 15.00 น. จะถูกดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป
- คำสั่งซื้อสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะถูกดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบทึ่โดดเด่นเหมือนกัน ทุกชิ้นเริ่มต้นจาก 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์! ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณจะพบกับการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันในระดับต่างๆ และวิธีการส่งต่อที่แตกต่างกัน นอกจากนี้สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับการอนุมัติสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป*

ค้นหา
LP
เรียงลำดับ
  แชทกับพนักงาน